Reünie Oudere Familieleden: 2006

In november vond er voor de 5e keer een gezellige reünie plaats voor de oudere familieleden. Het was de bedoeling dat iedereen die de 65+ is gepasseerd zich hiervoor zou kunnen opgeven. Deze opzet is kennelijk niet helemaal goed overgekomen. Het bleek dat familieleden het artikeltje wel hadden gelezen, maar verwachtten toch een persoonlijke uitnodiging. Het is echter moeilijk voor het bestuur om te bepalen wie die leeftijdgrens wel al dan niet is gepasseerd en dan ook nog belangstelling heeft om aanwezig te zijn.

Het was een hele gezellige bijeenkomst bij Sonja Crommelin in Zeist, waar 16 familieleden   aanwezig waren. Totie Deketh – Crommelin boeide iedereen met een interessant verhaal over een stukje van haar lange (90) leven. Bijgaande een paar foto’s van de oudsten van het gezelschap.

(English)
On November 20, 2006 there was a pleasant reunion for our older family members when Aunt Sonja hosted a lunch in Zeist, Holland for 16 family members. Totie Deketh-Crommelin captivated all with a moving account of significant events in her life. Thank you, Sonja, for being the perfect hostess, and Lous for all your excellent preparations. We will organize this event on an annual basis and announce it in our Journal.

 

__________________________________

 

Foto 1 – 5 ladies

May Crommelin-Huyssen van Kattendijke

Renee Crommelin-van de Poll

Sonja Crommelin - van Wassenaer

Liet Koppen - de Kanter

Totie Deketh- Crommelin

 

__________________________________

 

 


__________________________________

 

 

Foto 2 – left to right:

Sonja Crommelin - van Wassenaer

Liet Koppen - de Kanter

Totie Deketh- Crommelin

 

 

__________________________________

 

__________________________________

 

 

Foto 3 – left to right

May Crommelin-Huyssen van Kattendijke

Renee Crommelin-van de Poll

Sonja Crommelin-van Wassenaer

 

 

__________________________________

 

 

Adressenlijst Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting Familie Crommelin bestaat uit de volgende familieleden:

 

Robert Crommelin (voorzitter)

Hortensiuslaan 9

1214 GV Naarden

T    : 035 6949815 / 06 51990815

E    : robert@hogehil.com

 

Lous Crommelin – van Genderen Stort (secretaris)

Beekhuizenseweg 23

6881 AB Velp

T    : 026 3246769 / 06 54273358

E    : r.crommelin@worldonline.nl

 

Alexander Crommelin (penningmeester)

Van Halllaan 3

1412 CS Naarden

T    : 035 6950092 / 06 54313372

E    : a.crommelin@planet.nl