Return / Terug

Wigbold Crommelin (1712-1789)

Officer in the infantry in service of the state, attained Lieutenant-Colonel 1748-, Commander 1748-, and governor general of Surinam 1756-1768, WIGBOLD CROMMELIN was born September 13, 1712 in Haarlem, The Netherlands and died March 5, 1789 in Grave, The Netherlands. His career took him away from The Netherlands when he became involved with the Government of Suriname, a Dutch colony in South America. The Suriname Governors, Mauritius and Wigbold Crommelin, succeeded in making peace treaties with some Marron tribes but there still remained tribes that attacked the European settlements.

In 1753 he was acting Governor General and, from 1757 to 1768, Governor General of Suriname in his own right. He proposed striking lead coins for Suriname, the first coins for the colony having appeared in 1679, but this plan was rejected. Instead, round cardboard money was issued and the paper money was quickly devalued. During his tenure the civil and military hospital was built from timber. He resigned at his own request to be replaced by Jan Nepveu.[GCD note to Mariad, 19 augustus 2006: Wigbold Crommelin was twee keer getrouwd, hij had 5 kinderen uit zijn eerste huwelijk en 9 uit het tweede, hetwelk hij op 63-jarige leeftijd aanging in St. Oedenrode. Zijn laatste kind (een dochter) verwekte hij op 76-jarige leeftijd (sic), precies een jaar voor zijn dood, m.a.w. die dochter was 3 maanden jong toen hij de pijp uitging. Er zijn in de familie geschiedenis wel meer Crommelins geweest die zo'n enorme voortplantingsdrift hadden. Ik heb hier geen goede verklaring voor (gekruid eten?). In onze generatie komt dit niet meer voor….. Volgens de archieven deed hij (zoals velen toen) aan vriendjes politiek (nepotist), had zo'n 200 tot 300 slaven op zijn plantages (dat noemden ze de slavenmacht.......). Het is wel een interessant verhaal en we zullen het zeker in de website opnemen. De "Rust-en-Werk" plantage werd op een gegeven moment met een aantal andere plantages tot één grote onderneming samen gevoegd met als doel cacao productie voor de Rotterdamse snoepfabrikant Jamin en zonen. Voor meer informatie zie ook de volgende URL:

"Rust en Werk" - Crommelin cemetery, Suriname ]


Wigbold's Vader, Benjamin

"Prit le partie des armes, porté à se faire par son beau-frère de Rollas, Capitaine du régiment des Gardes Bleus des États. Épousa Cathérine Elisabeth Slecher, fille et petit-fille de MM Slecher, receveurs de l'Amirauté d'Amsterdam"

Wigbold's father, Benjamin: Lieutenant Colonel of the guards 1711-, Colonel infantry 1726-, Lieutenant General and Commander of Geertruidenberg 1737-, Commander van namen 1746-1747, buried in Haarlem on Jan 11, 1753. Benjamin became governor of Holland (GCD-?)

BENJAMIN CROMMELIN was de jongste zoon (sic) uit een gezin van 23 kinderen van Samuel Crommelin en Madeleine Testart. Hij werd geboren te St. Quentin den 10 den Mei 1684. Reeds vroeg in dienst getreden, was hij als vaandrig tegenwoordig in den slag bij Malplaquet den 11den September 1709, en schijnt zich daarbij bijzonder onderscheiden te hebben, vermits men vindt aangeteekend, dat hij daarop bevorderd is tot kapitein bij de gardes. Hij werd den 18den September 1711 luitenant kolonel bij de gardes en den 12den Julij 1726 kolonel bij de infanterie. In 1737 bevorderd tot luitenant generaal, werd hij kommandeur van Geertruidenberg. In 1746 voerde hij het bevel te Namen, toen deze vesting door Löwenthall werd belegerd. Nauwelijks waren de buitenwerken vermeesterd of Crommelin onderhandelde en gaf de stad over, waarop de bezetting in het kasteel terugtrok. Doch ook hier had hij de zwakheid, aan het lafhartig besluit der meerderheid van officieren, die hij raadpleegde, gehoor te gevjaen, en gaf hij de citadel ook in handen der Franschen over. Na deze overgaaf werd hij krijgsgevangen gemaakt, doch op zijn woord ontslagen. Ten gevolge van zijn gedrag als bevelhebber in Namen, werd hij in 1747 gepensioneerd. Hij overleed in Januarij 1753 op zijne buitenplaats Overhout bij Haarlem en was gehuwd te Amsterdam den 22sten Maart 1711, eerst met Catharina Elisabeth Slicher, die hem drie kinderen schonk, waaronder een zoon, Wigbold, die volgt (GCD : zie hiervoor) en eene dochter Geertruid, die huwde met Lodewijk Theodoor graaf van Nassau la Lecq, kapitein in het regiment van Crommelin; daarna met Sara Constantia Amia; vervolgens met Cornelia Theodora Reijnst, beide van Amsterdam, bij wie hij geene kinderen verwekte; en eindelijk met Josina van Benckendorff van Haarlem, waarbij twee kinderen die jong overleden.

Zie Bosscha, Neêrl. Held. te Land, D. II. bl. 598; uit medegedeelde berigten aangevuld.


Brief History of Suriname

Suriname Time Line:
1667 - Dutch colony (Dutch Guiana)
1804 - 1816 British rule
1828 - 1848 united with Netherlands Antilles as Dutch West Indies
25 Nov 1975 independence (Republic of Suriname)

Internet Sources:
Suriname History
Wigbold Crommelin, Governor-General

Governor-Generals of Suriname:
15 Oct 1742 - 23 Apr 1751 Johan Jacob Mauricius
23 Apr 1751 - 7 Sep 1752 Hendrik Ernst, baron van Spörcke (acting)
7 Sep 1752 - 22 Oct 1754 Wigbold Crommelin (1st time) (acting)
22 Oct 1754 - 24 Aug 1756 Pieter Albert van der Meer
24 Aug 1756 - 21 Jan 1757 Jan Nepveu (1st time) (acting)
21 Jan 1757 - 22 Nov 1768 Wigbold Crommelin (2nd time) (acting to 20 Sep 1757)
22 Nov 1768 - 27 Feb 1779 Jan Nepveu (2nd time) (acting to 1770)


Crommelin Street shown on brochure ca. 1953


Machteld van Woerden-Crommelin visits 'Crommelin Street'
Paramaribo, Suriname, 1953