St. Baafs Cathedral - Gent, Belgium


St. Baafs Cathedral, Gent

Ik was verleden week in Gent op zoek naar naamgenoten ! En ik sprong ook even snel binnen in het stadsarchief, kwestie van te zien wat ze daar rond onze naam hebben ! Wat ik vond is dit:

1. In de crypte van de St.Baafs kathedraal vond ik een glasraam met het wapenschild waarmee jullie stamboom start. (zie foto's) Ik heb er verder geen info over. Ik was eigenlijk in de crypte op zoek naar een grafsteen van een Crommelinck (welke volgens de registers rond 1720 in de kathedraal zelf zou begraven zijn) maar ik heb de steen niet gevonden.

2. In het stadsarchief vond ik meerdere brieven (in het Frans) gericht aan een Gentse wever. Meerdere waren verzonden vanuit St Quentin en ondertekend door respectivelijk Pierre Samuel Crommelin en Henry Samuel Crommelin. Enkele brieven waren verzonden vanuit Amsterdam en getekend met Louis Crommelin. Ik dacht bij het lezen van een brief te verstaan dat Louis beweert de broer van Henry te zijn ! Alle brieven waren gedateerd rond 1694 en verzorgd geschreven. Belangrijk is misschien dat er een brief bij was met een onbeschadigde zegel waarin het wapenschild duidelijk zichtbaar is.

3. Nog in het stadsarchief vond ik rond de naam Crommelinck volgende moeilijk leesbare stukken :
- Een staten van goed rond 1663 van ene Jacques Crommelinck.(met sporen naar Kortrijk)
- Een koopacte gedateerd rond 1708 van ene Joannes Crommelinck
- Een procesverslag met een bankroetverklaring van ene Joannes Crommelinck (gedateerd 1709)

Ik kon wegens tijdsgebrek slechts vluchtig de documenten inkijken maar bij een volgende gelegenheid zal ik alle drie de punten nader onderzoeken. En jullie de copies bezorgen. Hebben jullie meer info rond één dezer onderwerpen ? Laat het me weten !

Met vriendelijke groeten
Wilfried Crommelinck
September 20, 2004