Home
English
Dutch
Familie Crommelin Nederland

Het Lathmer Landgoed

  • De Lathmer Geschiedenis
  • De Lathmer Brand van 1 Augustus 1911
  • Foto Galerij
  • Souvenir du Lathmer
  • E-mail: info@crommelin.org


    Landgoed De Lathmer wordt de komende jaren opnieuw ingericht in samenwerking tussen de instelling 'Zozijn' (een professionele dienstverlener, die kinderen en volwassenen met beperkingen ondersteunt om te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over hun eigen leven) en de Gemeente Voorst. Oude woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe. Ook zullen er woningen gebouwd worden voor derden. Op deze manier ontwikkelt het landgoed zich van een besloten instelling naar een open woonwijk. Die openheid is een eis van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Een eerste deel project, 'De Echo' is inmiddels gereed.